कोल्हापुरला आहे महालक्ष्मीचा वास
मि देतो ...... ला श्रिखंड चा घास
भाजित भाजि पालक,
... माझि मालकिन अन् मि मालक !
भाजीत भाजी मेथीची,
......माझ्या प्रितीची.
पुरणपोळीत तुप असावे ताजे अन् साजुक,
.... आहेत आमचे फार नाजुक.
लक्ष लक्ष दिव्यासारखे उजळत राहते एकनिष्ठ प्रेम,
....ची माझ्या र्हुदयात कोरली गेली एकमेव फ्रेम.
ज्ञानेश्वरांच्या प्रतिभेने डोळे दिपले जगाचे,
...सहसंसारात सुखी होण्यासाठी मागणे आहे तुमच्या आशीर्वादाचे.
गोरया गोरया हातावर रेखाटली मी सुबक मेंदी,
....चे नाव घेण्याची वारंवार येवो संधी
गुलाबाच्या झाडाला कळ्या येतात दाट
----- नाव घेते सोडा माझी वाट
हिमालय पर्वतावर बर्फाचे खडे
....... चे नाव घेते सत्यनारायणापुढे
हिमालय पर्वतावर बर्फाचे खडे
....... चे नाव घेते सत्यनारायणापुढे
हंड्यावर हंडे सात त्यावर ठेवली परात
---- बसले दारात मी जाऊ कशी घरात
रातराणीच्या सुगंधाने नीशिगंध झाला मोहित
मागते आयु्ष्य ----- च्या सहीत
संथ संथ वाहे वारा मंद मंद चाले गती
देवा सुखी ठेव ------- ची जोडी
साठ्यानंची बीस्कीटे, बेडेकरंचा मसाला
--- नाव घ्यायला आग्रह कशाला

कुंकु लावत ठसठशीत, ह्ळ्द लावते किंचित,
..... आहेत माझे पूर्व संचित
लागलाय श्रावण कर्ते मी महादेवाची महोभावे
पुजा,
.... च्या जीवावर कर्ते मी मजा.
सासर्याच्या मांडवात पंचपक्वांनाच्या राशी,
पोट्टे पाट्टे जेवुन गेले, जावई राहीला उपाशी.
दुधाचे केले दहि, दह्याचे केले ताक,
ताकाचा केला मठ्ठा, ...... चे नाव घेतो ..... रावान्
चा पठ्ठा
तडजोड हा मंत्र आहे दोन पिढ्यांना जोडणारा पूल
...ना आवडते गावठी गुलाबाचे फुल
हिरवा शालू लेवुनि येतो श्रावण महिना,
.... हाच माझा खरा दगिना.

=श्रावण महिन्यात सर्वजण करतात
श्रवणी सोमवार,
.... सह केले मी हरिद्वार किंवा आहेत दिलदार.

झुळुझुळु वाहे वारा मंद मंद चाले होडी
आयुष्यभर सोबत राहो --- - --- ची जोडी

पुण्यात औन्ध मधे बन्गला उभा आहे ऐटित
जलु नका लोकहो ... राव आहे आय़् टीत
मैत्रि आणी नात्यात नसावा स्वार्थ,
--- मुळेच माझ्या जीवनाला अर्थ...
कामाची सुरवात होते श्रीगणेशापासुंन
........नाव घेयला सुरवात केली आजपासून
जेथे सुख शान्ति समाधान तेथे लक्ष्मिचा वास
..रावान्ना भरविते श्रीखंडाचा घास


आजच्या सोहळ्यात थाट केलाय खास
-- ला भरविते जिलेबिचा घास
कळी हसेल फुल उमलेल, मोहरुन येईल सुगन्ध,
..... च्या सोबतीत, गवसेल जीवनाचा आनंद
नवीन नवरी साठी उखाणा...
आकाशाच्या प्रागंणात ब्रन्हाविश्नु आणि महेश ,
......च नाव घेवुन करते मि ग्रुह प्रवेश...
द्राक्षाच्या वेलीला त्रिकोणी पान
...चे नाव घेते राखते तुमचा मान..
उन्हाळ्या चे दिवस आले झाली लग्ने सुरु..
...रावांचे नाव घेऊन केला आमचा संसार सुरु..!
आमच्या ह्यांचे घर होते लाकडाचे...
आमच्या ह्यांचे घर होते लाकडाचे...
........ नाव घेते सासू बाईंच्या माकडाचे.
अस्सल सोने चोविस कँरेट
---------- अन माझे झाले आज मँरेज
इंग्रजी भाषेत चहाला म्हणतात टी
सौ....चे नाव घेण्यास लागते डबल फी !!!!!
गंगेची वाळू चाळ्णीने चाळू
चलचल -------- आपण सारीपाट खेळू
मातीच्या चुली घालतात घरोघर
-------- झालीस माझी आता चल बरोबर
लग्नात्त लागतात हार आणी तुरे
.... च्या नाव घेण्याचा आगृह् आता पुरे
नाव घ्या नाव घ्या सगळे झाले गोळा
.....च नाव आहे लाख रुपये तोळा
आकाशात उडतोय पक्शान्चा थवा
--चे नाव घ्यायला उखाणा कशाला हवा
अमुल्य आहेत तुम्हा सर्वान्चे आशिर्वाद आणि सदिच्छा
आणि असेच सदैव -- आणि -- च्या पाठिशि राहोत हिच माझि मनिषा
कळी हसेल फुल उमलेल, मोहरुन येईल सुगन्ध,

..... च्या सोबतीत, गवसेल जीवनाचा आनंद
चान्दिच्या ताटात फणसाचे गरे .....
राव दिसतात बरे पण वाकतिल तेव्हा खरे
नेत्ररुपी निरंजनात प्रेमरुपी फुलवात
----- चे नाव घेण्यास आजच केली सुरवात
आशेच्या रंगमंचावर स्वप्नांचे पडसाद
----- चे नाव घेते तुम्हा सर्वाचा आशिर्वाद
दौलत होति तुळस माहेरच्या अंगणात ....
साथि फुलेल आता सासरच्या व्रुन्दवनात्
नान्दा सौख्य्भरे दिला सगल्यानि आशिरवाद्,
.....चे नाव घेते द्या सत्यनारायनाचा प्रसाद्.
निळ्याभोर आकाशात विमान चालले फास्ट
....रावांचे नाव घेते तुमच्यासाठी खास
पाव शेर रवा पाव शेर खवा
.... चे नाव घेते हजार रुपये ठेवा.
बारिक मणी घरभर पसरले,-----
साठि माहेर विसरले
हंसराज पंक्षी दिसतात हौशी,
---रावाचे नव घेते सत्यनारायनाच्या दिवशी
सुखद वाटते हिवाऴ्यातले ऊन,
...रावाचे नाव घेते ...ची सुन
मंगळसुत्राचे २ डोरले, एक सासर अन दुसरे माहेर,
---रावांनी दिला मला सौभाग्याचा आहेर

गीत गोविंदात श्रीकृष्णाने खेळीला राधेशी रास,
.... चे नाव घेते सुनमुख प्रसंगी सासुबाई पुढे घातली धान्याची रास
पेरु खाते चिरुन संत्री खाते सोलुन केळीची काढते साल
-- रावाच्या नावाचे कुंकु लावते लाल
काचेच्या ग्लासात गुलाबी शरबत
--- राव गेले ऑफिसला मला नाही करमत
केळीचपान पान चुरुचुरु फाटत ...
....रावाच नाव घेताना लई भारी वाटत
सुर्यमा मावळला, चन्द्रमा उगवला,
रजनी टाकते हळुच पाउल,
--- आणि --- च्या संसारात,
लागली बाळराजाची चाहुल
एक होति परि .....
नाव घेते आता जावा आपापल्या घरि
शिवाजी राजांनी किल्ला जिंकला शक्ति पेक्षा युक्ति ने,
.......रावांच नाव घेते प्रेमा पेक्षा भक्ति ने
तुमच्या पावलांवर पाउल ठेवून मी सप्तपदी चालले
आणि ...........नाथा मी तुज़ीच जाहले
संथ संथ वाहे वारा मंद मंद चाले गती
देवा सुखी ठेव ------- ची जोडी
रातराणीच्या सुगंधाने नीशिगंध झाला मोहित
मागते आयु्ष्य ----- च्या सहीत
गुलाबाच्या झाडाला कळ्या येतात दाट
----- नाव घेते सोडा माझी वाट
भाग्याचे कुन्कु प्रेमाचा आहेर
रावांच्या मिठित विसरते मी माहेर
श्रावणात पडतात सरीवर सरी
-----रवांच नाव घेताना मी होते बावरी
ग़ूलाबाचे फुल दिसायला ताजे
---- नाव घेते सौभाग्य माझे
हिमालय पर्वतावर बर्फाच्या राशि ----
रावांचे नाव घेते ---च्या लग्नाच्या दिवशि
List of Marathi Ukhane

नवरीचे उखाणे / Navariche Ukhane / Vadhuche ukhane / Marathi Ukhane ( मराठी उखाणे )
-------------------------------------------------------------------------------------------

मैत्रि आणी नात्यात नसावा स्वार्थ,
--- मुळेच माझ्या जीवनाला अर्थ...


-------------------------------------------------------------------------------------------
नवरीचे उखाणे / Navariche Ukhane / Vadhuche ukhane / Marathi Ukhane ( मराठी उखाणे )
-------------------------------------------------------------------------------------------

कामाची सुरवात होते श्रीगणेशापासुंन
........नाव घेयला सुरवात केली आजपासून-------------------------------------------------------------------------------------------
नवरीचे उखाणे / Navariche Ukhane / Vadhuche ukhane / Marathi Ukhane ( मराठी उखाणे )
-------------------------------------------------------------------------------------------

जेथे सुख शान्ति समाधान तेथे लक्ष्मिचा वास
..रावान्ना भरविते श्रीखंडाचा घास आजच्या सोहोळ्यात थाट केलाय खास
-- ला भरविते जिलेबिचा घास


-------------------------------------------------------------------------------------------
नवरीचे उखाणे / Navariche Ukhane / Vadhuche ukhane / Marathi Ukhane ( मराठी उखाणे )
-------------------------------------------------------------------------------------------

कळी हसेल फुल उमलेल, मोहरुन येईल सुगन्ध,
..... च्या सोबतीत, गवसेल जीवनाचा आनंद


-------------------------------------------------------------------------------------------
नवरीचे उखाणे / Navariche Ukhane / Vadhuche ukhane / Marathi Ukhane ( मराठी उखाणे )
-------------------------------------------------------------------------------------------
नवीन नवरी साठी उखाणा...
आकाशाच्या प्रागंणात ब्रन्हाविश्नु आणि महेश ,
......च नाव घेवुन करते मि ग्रुह प्रवेश...-------------------------------------------------------------------------------------------
नवरीचे उखाणे / Navariche Ukhane / Vadhuche ukhane / Marathi Ukhane ( मराठी उखाणे )
-------------------------------------------------------------------------------------------
द्राक्षाच्या वेलीला त्रिकोणी पान
...चे नाव घेते राखते तुमचा मान..


-------------------------------------------------------------------------------------------
नवरीचे उखाणे / Navariche Ukhane / Vadhuche ukhane / Marathi Ukhane ( मराठी उखाणे )
-------------------------------------------------------------------------------------------

उन्हाळ्या चे दिवस आले झाली लग्ने सुरु..
...रावांचे नाव घेऊन केला आमचा संसार सुरु..!-------------------------------------------------------------------------------------------
नवरीचे उखाणे / Navariche Ukhane / Vadhuche ukhane / Marathi Ukhane ( मराठी उखाणे )
-------------------------------------------------------------------------------------------
आमच्या ह्यांचे घर होते लाकडाचे...
आमच्या ह्यांचे घर होते लाकडाचे...
........ नाव घेते सासू बाईंच्या माकडाचे.


-------------------------------------------------------------------------------------------
नवरीचे उखाणे / Navariche Ukhane / Vadhuche ukhane / Marathi Ukhane ( मराठी उखाणे )
-------------------------------------------------------------------------------------------
अस्सल सोने चोविस कँरेट
---------- अन माझे झाले आज मँरेज-------------------------------------------------------------------------------------------
नवरीचे उखाणे / Navariche Ukhane / Vadhuche ukhane / Marathi Ukhane ( मराठी उखाणे )
-------------------------------------------------------------------------------------------
इंग्रजी भाषेत चहाला म्हणतात टी
सौ....चे नाव घेण्यास लागते डबल फी !!!!!


-------------------------------------------------------------------------------------------
नवरीचे उखाणे / Navariche Ukhane / Vadhuche ukhane / Marathi Ukhane ( मराठी उखाणे )
-------------------------------------------------------------------------------------------

गंगेची वाळू चाळ्णीने चाळू
चलचल -------- आपण सारीपाट खेळू


-------------------------------------------------------------------------------------------
नवरीचे उखाणे / Navariche Ukhane / Vadhuche ukhane / Marathi Ukhane ( मराठी उखाणे )
-------------------------------------------------------------------------------------------
मातीच्या चुली घालतात घरोघर
-------- झालीस माझी आता चल बरोबर


-------------------------------------------------------------------------------------------
नवरीचे उखाणे / Navariche Ukhane / Vadhuche ukhane / Marathi Ukhane ( मराठी उखाणे )
-------------------------------------------------------------------------------------------
देवयानी :
कधी सरळ चाले कधी उलटा वळॆ एकदम
काय म्हणू सांगा याला विक्रम की चक्रम

प्रिय दर्शिनी :
स्वतःला म्हणवून राजे, चालतात उंटासारखे तिरके
फ़ुटक्या माझ्या नशिबी आले रणवीर राजेशिर्के

रागिणी :
तळ्यामधल्या चिखलात जणू उगवलय कमळ
राजेशिर्के असून देखील नील माझा निर्मळ

साक्षी :
काय सांगू तळोबा वाटे मला लाज
असा कसा अतिरेकी झाला माझा राज

(1) Aai ni kele sanskar,Wadilani kele saksham,

Sasusasryancha chayet,……….. cha mayet,

Sansaracha paya karin bhakkam!!

(2)

……cha diwshi fulanchi aaras,

…………la lagli sukhachi aas,

………… mhanale tyasathi,

majhyakade baghun phakt haas.

(3)

Pahatana majala aali awarnya dhundi,

………ale jiwani,jhali phule sugandhi.

(4)

Kuthe lapala hota Kanha,

itake diwas gawasala nahi,

…………..cha aagamanane,

ata sukhala kamatarata nahi.

(5)

Maher tase Sasar,nate sambandh june,

………….aahet sobat,mag mala kashache une.

(6)

Sagarala aali bharati,

nadila aala pur,

……..cha premasathi Aai-Wadil kele dur.

(7)

Janm dila matene,

Palan kele pityane,

……..che naw ghete,

patni ya natyane.

(8)

Saubhagyache lene kali pot,

……cha jiwanat ujalin jiwan-jyot.

(9)

Balpan gele aai-wadilancha pankhakhali,

Tarunyat milali maitrichi saath,

sansarachya walanawar milala,

………..cha premal haat.

(10)

Manas sarowarat wihar karte rajhansachi jodi,

………shi sansar karnyat mala aahe godi.

(11)

Samudrat sapadtat shankh-shimple ani moti,

……….cha jiwanat ujalin jiwan jyoti.

(12)

Yamunecha tiri kanha wajawito Basari,

……..cha sansarat mi sukhi aahe sasari.

(13)

Sasu-sasare dnyani,

Aai-wadil sadguni,

…….chya nawane,

galyat ghatle kaale mani.

(14)

Sarw daginyat shreshth kaale mani,

………aahet majhya kunkawache dhani.

(15)

Kali hasali,phul umalali,

moharun gela sugandh,

………cha sobatit gawasala,

jiwanacha aanand.

(16)

Daag nako,dagina nako,nako chandr haar,

……..che naaw haach majha alankar.

(17)

Parisachya sangatine jhale lokhandache sone,

……..cha krupene labhale saubhagyache lene.

(18)

khadisakharechi godi

an phulancha sugandh,

……cha sansarat

swargacha aanand.

(19)

Roshanaicha jhagmagit sajli sundar warat,

……..che naaw ghete ………cha darat(gharat).

(20)

Sasu aahe premal,Sasare aahet haushi,

hich majhi lakili,

………..Hahi bolale tar ……..(dir or nanand) karel wakili.

(21)

Aai-wadilani kele laad,

Sasu sasaryani purawli haus,

……..che naaw ghyayla,

mala watate mauj.

(22)

Aai ne shikawle paadhe,

wadilani shikawle dhade,

……..che naaw gheun,

watate mi pedhe.

(23)

Rusalelya radhela krishna mhanato haas,

……….na bharawte……..cha ghaas.

(24)

Mandawat pasarla udbatticha suwas,

………. na bharawte ……….cha ghaas.

(25)

EKA wafyatli tulas dusrya wafyat rujawli,

………chi saari manse mi aapli manli.

(26)

Sataryache pedhe,Nashik cha chiwda,
………chi niwad ha majhach niwada.

(27)

Mangalsutrachi waati ,pawitryachi khun,

………che naaw ghete,……….chi sun.

(28)

Sataricha naad,winecha jhankar,

………cha samawet suru jhala sansar.

(29)

Pornimecha chandrachi ujwal prabha,

………hech majhya saubhagyachi shobha.

(30)

Sarwancha aagrahakhatar ukhana aathawte,

……..che naaw ghetana majhi mich moharte.

(31)

Ugawtya bhanuchi kalikana lagali chahul,

………cha jiwanat takate pahile paul.

(32)

Padasparshane lawandate umbarthyawaril maap,

………..chi bhagyapatni mhanun gruhaprawesh karte aaj.

(33)

Dari hoti tulas,tila ghalit hote pali-pali paani,

aadhi hote aai-babanchi tanhi,

aata jhale …………chi raani.

(34)

Hirwya-hirwya ranat mohak piwli phule,

…………che naaw ghete man hindolyawar dule.

(35)

Ingrajit margadarshakala mhanatat guide,

…….che naw ghete maala dya saaid.

(36)

Shubra phulancha makhmaliwar shubhamangal jhale,

………….chi chaya houn saptpadi chalale.

(37)

Nisarg-ramya parwatanwar ghanadat wrukshancha raanga,

……..che naaw ghyayla mala kewha hi saanga.

(38)

Sup bhar moti moju kashi,

Galyat thushi waaku kashi,

payat painjan chaalu kashi,

……..che naaw ghete ……..chya diwshi.

(39)

AAkashat chamakto taara,angathit chamakto hira,

………shi wiwah jhala haach majha bhagyoday khara.

(40)

Kunku lawte thalak,halad lawte kinchit,

……….jhale maajhe pati,hech maajhe purwasanchit.
चषम्याच्या काचावर चुकून
बसली होती माशी
चषम्याच्या काचावर चुकून
बसली होती माशी
गणपत राव समजून
गेले दगडू रावां पाशी
Sakharpudyache Ukhane :-

1) Magal Zali Prabhat , Vihang udale Gaat ,
….. Naav Ghete Sakharpuda aahe Aaj

2) Hirawi Nesali Sadi , Hirawa Bharala Chuda ,
….. Naav Ghete , Aaj Aahe Aamacha Sakharpuda

3) Naiwedyachya Waran - Bhatawar Tup Wadhale Taje ,
….. Chya Aangathiwar Naav Korale Maze

4) Widnyanchya Yugat Manus Karatoy Nisargawar Maat ,
….. Chi Aardhangini Mhanun Mi Dila Hatat Hat
Kumarikeche Ukhane :-

1) Puranchya Polisathi , Aanala Sihor Ghahu ,
O, Lagnacha Naahi Zala Tar Naav Kunacha Gheu

2) Bhitivarchya Ghadalyat Wajale Nau (9) ,
Lagncha Naahi Zalae Tar Naav Kunche Gheu

3) Pipalachya panavar Paay Kasa Theu ,
Lagnachya Aadhi Naav Kasa Gheu
ViVaha Tharlyanatarche Ukhane :-

1) Ganpatila Wahila , Bhajari Shela ,
…. Naav Ghyayala , Aatacha Aarambha Kela

2) Gajananachi Krupa , Guruncha Aashirwad ,
….. Naav Ghyayala , Aajacha Karate Suruwat

3) Rakttawarni Gulab , Aavadato Ganapatila ,
….. Naav Ghete Lagnachya Muhurtala

4) Warsharutumadhye Warunrajane Keli Barsat ,
….. Naav Ghenyala Keli Mi Suruwat

5) Chandichya Samait , Rashamachi Wat ,
….. Barobar Karate Sansarala Suruwat

6) Jaswandiche Lal Phul , Ganapatila Wahile ,
….. Chya Premasathi , Mi ….. Shahar Pahile
Kumarikeche Ukhane :-

1) Puranchya Polisathi , Aanala Sihor Ghahu ,
O, Lagnacha Naahi Zala Tar Naav Kunacha Gheu

2) Bhitivarchya Ghadalyat Wajale Nau (9) ,
Lagncha Naahi Zalae Tar Naav Kunche Gheu

3) Pipalachya panavar Paay Kasa Theu ,
Lagnachya Aadhi Naav Kasa Gheu
जशी आकाशात चंद्राची कोर
..... पती मिळायला माझे नशीब थोर..
देवघ्ररात तेवतो नंदादिप समाधानाचा
--- च नाव घेते आशिर्वाद मागते अखंङ सौभाग्याचा..
शब्दा शब्दानी बनते वाक्य
वाक्या वाक्यानी बनते कविता
.....माझे सागर मी त्यांची सरिता
चिवड्यात घालतात खोब्ररयाचे काप
--- रावां समवेत ओलांडते माप
चिवड्यात घालतात खोब्ररयाचे काप
--- रावां समवेत ओलांडते माप

अबोलिच्या फुलाचा गंध् काहि कळेना
---चे नाव घेण्यास शब्द काहि जुळेना

नाशिकची द्राक्ष, गोव्याचे काजू
.... चे नाव घ्यायला मी कशाला लाजू

..नाव घ्या नाव घ्या सगळे झाले गोळा
.....च नाव आहे लाख रुपये तोळा

हिमालयाच्या पायथ्याशि उतरल्या लतिका,
...चे नाव घेते ....चि बालिका.

चांन्दिच्या त्ताटात अगरबत्तिचा पुडा
......... च्या नावाने भरला हिरवा चुडा

...... लेक, झाले ....सुन्
..चे नाव घेते ग्रुह्प्रवेश करुन्

...सोन्याचे मंगळ्सुत्र सोनाराने घडविले,
--- रावांचे नाव घ्यायला सगळ्यांनी अडविले.

एक मजेदार उखाणा..

डोमिनोज चा पिझ्झा ला चिज चा स्वाद..
... चे नाव घेण्याचा लागला मला नाद..

प्राजक्ताच्या फुलानि भरले अंगण
---रावांचे नाव घेवुन सोडले क़ंकण

बारिक मणी घरभर पसरले,
----- साठि माहेर विसरले

मंगळसुत्रातील दोन वाटया सासर आणि माहेर
.......रावांनी दिला सौभाग्याचा आहेर.

अंबाबाई च्या देवळात हळदी कुंकुवाच्या राशी
...................... रावांचा नाव घेते मंगळागौरी च्या दिवशी

Navya Ayushyachi ,
Navi Navi Gani ,
....... chya gharanyat,
....... ravachi zale Rani

……cha diwshi fulanchi aaras,
…………la lagli sukhachi aas,
………… mhanale tyasathi,
majhyakade baghun phakt haas.

Aai ni kele sanskar,
Wadilani kele saksham,
Sasusasryancha chayet,……….. cha mayet,
Sansaracha paya karin bhakkam!!
पवारांच्या पत्नी साठी उखाणा..

घोटाळे करुन कमवले गब्बाड...
नवरा माझा लब्बाड...
शरद रावांचे नाव घेते...
हरविंदर ने फ़ोडले थोबाड...
जीवन आहे एक अनमोल ठेवा,
…… आणतात नेहमी सुकामेवा…

श्रावणात पडतोय रोज पारिजातकांचा सडा,
…. ना आवडतो गरम गरम बटाटेवडा


चांदीच्या ताटात मुठभर गहू,
लग्नच नाही झाल तर नाव कस घेऊ.

.एक होती परी …..
नाव घेते आता जावा आपापल्या घरी

पाव शेर रवा पाव शेर खवा,
…. चे नाव घेते हजार रुपये ठेवा.

कलीयुगात घडलाय यांच्या रुपाने चमत्कार...
........... रावांचे नाव घेऊन सर्वांना करते नमस्कार!!!

मैत्रि आणी नात्यात नसावा स्वार्थ,
--- मुळेच माझ्या जीवनाला अर्थ.

..कळी हसेल फुल उमलेल,
मोहरुन येईल सुगन्ध,
..... च्या सोबतीत,
गवसेल जीवनाचा आनंद

उन्हाळ्या चे दिवस आले झाली लग्ने सुरु...
...रावांचे नाव घेऊन केला आमचा संसार सुरु..!

या कोपऱ्यात गहू, त्या कोपऱ्यात गहू,
या कोपऱ्यात गहू, त्या कोपऱ्यात गहू,

बायको नाही अन प्रेयसी नाही..
तर नाव कुणाच घेऊ.?आमच्या ह्यांचे घर होते लाकडाचे...
आमच्या ह्यांचे घर होते लाकडाचे...

........ नाव घेते सासू बाईंच्या माकडाचे.


१) संसारातल्या संकटांची नाही पर्वा आता
साथ आहे माझ्याबरोबर ......कांता !!!!!


२) दासांचा दासबोध अनुभवाचा साठा
....चे नाव घेतो तुमचा मान मोठा !!!!!


३) रंभा मेनका स्वर्गलोकीच्या अप्सरा
.....चा पायगुण शकुनी खरा !!!!!


४) संसाररूपी सागरात पतिपत्नींची नौका
.....चे नाव घेतो सर्वजण ऐका !!!!!


५) सितेसारखे चरित्र, रंभेसारखे रूप
.....मिळाली आहे मला अनुरूप
हिरव्या शालुला जरिचे काठ
............चे नाव घेते, सोडा माझी वाट

६) नाशिकची द्राक्षे, नागपूरची संत्री
.....झाली आज माझी गृहमंत्री !!!!!


७) दुर्वाची जुडी वाहतो गजाननाला
सौ.....सारखी पत्नी मिळाली आनंद झाला मला !!!!!


८) वसंतात दरवळतो फुलांचा सुवास
सौ.....सोबत सुरु केला जीवनाचा प्रवास !!!!!


९) दोन शिंपले एक मोती, दोन वाती एक ज्योती
माझी आणि सौ.....ची अखंड राहो प्रीती !!!!!


१०)जीवनरूपी सागरात सुखदु:खाच्या लाटा
सुखी संसारात सौ..... चा अर्धा वाटा !!!!!

नवरदेवाचे उखाणे

११)देवाच्या देव्हाऱ्यात फुलांना प्रथम स्थान
सौ.....ने दिला मला पतिराजांचा मान !!!!!


१२)बकूळ फुलांचा सदा पडे अंगणी
सौ..... आहे माझी अर्धांगिनी !!!!!


१३)आम्रवृक्षाच्या छायेत कोकिळा करते कुजन
सौ.....सोबत करतो मी लक्ष्मीपुजन !!!!!


१४)दवबिन्दुच्या थेंबाने चमकतो फुलांचा रंग
सुखी आहे संसारात सौ..... च्या संग !!!!!


१५)गाण्यांच्या सुराला तबल्याची साथ
सौ....ने दिला मला प्रेमाचा साथ !!!!!


१६)सासूबाई आहेत प्रेमळ, मेहुणी आहे हौशी
सौ.....चे नाव घेताना मला होते ख़ुशी !!!!!


१७)अंधश्रद्धेचा पाश करी स्त्रियांचा नाश
सौ....चे नाव घेतो तुमच्यासाठी खास !!!!!


१८)चांदीच्या वाटीत दहीभाताचा काला
सौ....चे नाव घेता पहिला आरंभ केला !!!!!


१९)चंदनाच्या झाडाला नागिणीचा वेढा
सौ.....चा आणि माझा जान्मोजन्माचा जोडा !!!!!


२०)इंग्रजी भाषेत चहाला म्हणतात टी
सौ....चे नाव घेण्यास लागते डबल फी !!!!!


२१)हिमालय पर्वतात बर्फाच्या राशी
सौ.....चे नाव घेतो अक्षता पडल्याच्या दिवशी !!!!


एक होति चिऊ, एक होता काऊ,
.. ना घास भरवला तर मि काय खाऊ?

एवढा मोठा वाडा,
वाडया समोर विहिर,
विहिरीत होता कोनडा,
कोनाडयात होती कोरी पाटी,
पाटीत काळी माती,
मातीत पेरले गहु,
गव्हाला टाकलं पाणी,
म्हणुन फुटले कोंब,
कोंब दिसतात हिरवे
पण काढायला कशी जाऊ,
माझ लग्नच अजुन झालं नाही
तर नाव कुणाच घेऊ .
1)

Phulave Rang Gahire Asave,
....Sahavasat Sukh maze hasave.

2)

Sasu aahe premal,Sasare aahet haushi,

hich majhi lakili,

………..Hahi bolale tar ……..(dir or nanand) karel wakili.

3)

Aai-wadilani kele laad,

Sasu sasaryani purawli haus,

……..che naaw ghyayla,

mala watate mauj.


4)

Aai ne shikawle paadhe,

wadilani shikawle dhade,

……..che naaw gheun,

watate mi pedhe.

5)

Rusalelya radhela krishna mhanato haas,

……….na bharawte……..cha ghaas.

6)

Mandawat pasarla udbatticha suwas,

………. na bharawte ……….cha ghaas.

7)

EKA wafyatli tulas dusrya wafyat rujawli,

………chi saari manse mi aapli manli.

8)

Sataryache pedhe,Nashik cha chiwda,
………chi niwad ha majhach niwada.

9)

Mangalsutrachi waati ,pawitryachi khun,

………che naaw ghete,……….chi sun.

10)

Sataricha naad,winecha jhankar,

………cha samawet suru jhala sansar.

11)

Pornimecha chandrachi ujwal prabha,

………hech majhya saubhagyachi shobha.
12)
parijatkachya zadakhali pade pushpanchi ras

.....na bharvate...ghas

13)

Ugawtya bhanuchi kalikana lagali chahul,

………cha jiwanat takate pahile paul.

14)

Padasparshane lawandate umbarthyawaril maap,

………..chi bhagyapatni mhanun gruhaprawesh karte aaj.

15)

Dari hoti tulas,tila ghalit hote pali-pali paani,

aadhi hote aai-babanchi tanhi,

aata jhale …………chi raani.

16)

Hirwya-hirwya ranat mohak piwli phule,

…………che naaw ghete man hindolyawar dule.

17)

Ingrajit margadarshakala mhanatat guide,

…….che naw ghete maala dya saaid.

18)

Shubra phulancha makhmaliwar shubhamangal jhale,

………….chi chaya houn saptpadi chalale.

19)

Nisarg-ramya parwatanwar ghanadat wrukshancha raanga,

……..che naaw ghyayla mala kewha hi saanga.

20)

Sup bhar moti moju kashi,

Galyat thushi waaku kashi,

payat painjan chaalu kashi,

……..che naaw ghete ……..chya diwshi.

21)

AAkashat chamakto taara,angathit chamakto hira,

………shi wiwah jhala haach majha bhagyoday khara.

22)

Kunku lawte thalak,halad lawte kinchit,

……….jhale maajhe pati,hech maajhe purwasanchit.
23)
Sarwancha aagrahakhatar ukhana aathawte,

……..che naaw ghetana majhi mich moharte.


24)

Manas sarowarat wihar karte rajhansachi jodi,

………shi sansar karnyat mala aahe godi.

25)

Samudrat sapadtat shankh-shimple ani moti,

……….cha jiwanat ujalin jiwan jyoti.

26)

Yamunecha tiri kanha wajawito Basari,

……..cha sansarat mi sukhi aahe sasari.

27)

Sasu-sasare dnyani,

Aai-wadil sadguni,

…….chya nawane,

galyat ghatle kaale mani.

28)

Sarw daginyat shreshth kaale mani,

………aahet majhya kunkawache dhani.

29)

Kali hasali,phul umalali,

moharun gela sugandh,

………cha sobatit gawasala,

jiwanacha aanand.

30)

Daag nako,dagina nako,nako chandr haar,

……..che naaw haach majha alankar.

31)

Parisachya sangatine jhale lokhandache sone,

……..cha krupene labhale saubhagyache lene.

32)

khadisakharechi godi

an phulancha sugandh,

……cha sansarat

swargacha aanand.

33)

Roshanaicha jhagmagit sajli sundar warat,

……..che naaw ghete ………cha darat(gharat).


34)

Aai ni kele sanskar,Wadilani kele saksham,

Sasusasryancha chayet,……….. cha mayet,

Sansaracha paya karin bhakkam!!

35)

……cha diwshi fulanchi aaras,

…………la lagli sukhachi aas,

………… mhanale tyasathi,

majhyakade baghun phakt haas.

36)

Pahatana majala aali awarnya dhundi,

………ale jiwani,jhali phule sugandhi.

37)

Kuthe lapala hota Kanha,

itake diwas gawasala nahi,

…………..cha aagamanane,

ata sukhala kamatarata nahi.

38)

Maher tase Sasar,nate sambandh june,

………….aahet sobat,mag mala kashache une.

39)

Sagarala aali bharati,

nadila aala pur,

……..cha premasathi Aai-Wadil kele dur.

40)

Janm dila matene,

Palan kele pityane,

……..che naw ghete,

patni ya natyane.

41)

Saubhagyache lene kali pot,

……cha jiwanat ujalin jiwan-jyot.

42)

Balpan gele aai-wadilancha pankhakhali,

Tarunyat milali maitrichi saath,

sansarachya walanawar milala,

………..cha premal haat.
उखाणे आवडल्यास प्रतिक्रिया नक्की द्या....५०० पेक्षा अधिक उखाण्यांचा संग्रहातून खास २०१३ च्या लग्नसराई साठी काही निवडक उखाणे,
यापुढेही मी माझ्या फेस्बूक, ट्विटर प्रोफालीवर ताजे उखाणे पोस्ट करेन -निसर्ग हांडे

1.कॉलेज मधे असतानाच ---रावांनी मला हेरल
शिक्षण संपल्या बरोबर त्यानी मला वरल

2.मुळामुठेच्या संगमावर वसले सुंदर पुणे
---रावांच्या संसारात नाही कशाचे उणे

3.चकोराला असते चांदण्याची आस
---रावांना देते ---चा घास

4.इंग्रजी भाषेत आईला म्हणतात मदर
---रावांचे नाव घेते सोडा पदर

5.नंदनवनात फुलली सोन्याची कमळे
---रावांच्या मुळे मला संसाराचा अर्थ कळे

6.सह्याद्री पर्वतावर मोरांनी फोडला टाहो
---रावांचे नाव नेहमी माझ्या ओठांवर राहो

7.मिठाचा सत्याग्रहा झाला समुद्राकाठी
---रावांचे नाव घेते तुमच्या आग्रहासाठी

8.भाऊ माझा दादा, बहीण माझी ताई
---रावांच्यासाठी सोडली प्रेमाची आई

9.लग्ना प्रसंगी लोक करतात आहेर
---रावांसाठी सोडले आई वडील माहेर

10.गुलाबाचे झाड फुलांनी वाकले
---रावांसाठी सासरी पाऊल टाकले

11.हाताने करावे राम मुखाणे म्हणावे राम
---रावांचे चरण हेच माझे चारही धाम

12.कुबेरच्या भंडारात हिरे माणकाच्या राशी
---रावांचे नाव हीच माझी आयोध्या काशी

13.काचेच्या पेल्यात सुख दुखाचे पेय
---रावांना किर्ती मिळावी हेच माझे धेय

14.आता वाजले 10/6
---राव म्हणतात माझ्याकडे एकदा तरी पहा

15.सासूबाई आहेत प्रेमळ,सासरे आहेत दयाळू
---राव तर आहेत अतिशय मयळू
Marathi Ukhane list 2013 Navryasathi, for Groom/Navaradev.(मराठी उखाणे ( वरांसाठी/ नवरादेवासाठी) - Posted by Nisarg Hande
1. Dahi, Chakka, Tup
---mala avadte mala Khup

2. Chakanchya killyavar thvlya fauja
---chya jivavar ---marte mauja

3.Sonyachi supli, motyani gumfali
---rani mazi gharkamat guntali

4.Matichya chuli ghaltat gharogar,
---zalis mazi aata chal barobar

5.Gangechi valu, chalnine chalu
chalchal---aapan saripath khelu

6.English bhashela mahatva aale far
---mazya sansarala lavla hathbhar

7.Sarv rutu aahe vasanta
---keli mi patni mhanun pasant

8.Gulabache phul Ganpatila vahile
---chya sathi --- gav pahile

9.Shrimant mansana aste paishachi dhundhi
---che nav ghenyachi hi pahilich sandhi

10.Nisargala nahi aadhi nahi aant
---aahe mazya manapasant

11.Taryancha luklukna chandrala awadla
---mi jivansathi mhanun nivadla

12.Janma dila matene,palan kele pityane
---chya galyat mangalsutra bandhto premane

13.Krushnachya basaricha Radhela lagla dhyas
---la deto mi ladoo cha ghaas

14.Aai-vadil, bhau-bahini, janu gokulasarkhe ghar
---chya agmanane padli tya sukhat bhar

15.Bharat desh swatntra zala, engraj gele palun
---che nav gheto jara paha mage valun

16.Maharashtra deshat karava Marathi bhashecha maan
---che nav gheto, aaika sarva deun kaan

17.Chandrala pahun bharti yete sagrala
---chi jod milali mazya jivnala

18.Assal sone 24 caret
---an maze zale aaj marriage

19.Amba god, Uss god, tyahi peksha Amrut god
---nav ahe Amruta peksha hi god